Linksys Интернет маршрутизатори и БТК ADSL

от ComelSoftWiki

Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Предназначение

статията в PDF формат

Това упътване е предназначено за потребителите на ADSL услугите за Интернет достъп, предоставяни от БТК, които искат да използват LINKSYS устройство (рутер) за поделяне на Интернет връзката между няколко компютъра.

Защо е необходима пренастройката

Вграденият в ADSL модема на БТК DHCP сървър раздава на клиентските компютри свързани с него, IP адреси от мрежата 192.168.1.ХХХ (което НЕ МОЖЕ да се променя от потребителя). Това означава, че ИНТЕРНЕТ (WAN) порта на LINKSYS устройството ще получи адрес именно от тази мрежа - най-вероятно 192.168.1.2. От своя страна, фабричните настройки на LINKSYS маршрутизатора задават ЛОКАЛЕН мрежов интерфейс с адрес 192.168.1.1 и съответно DHCP сървърът вграден в устройството също раздава адреси от мрежата 192.168.1.ХХХ.

Тъй като не е възможно WAN и LAN интерфейсите на LINKSYS маршрутизатора да са от една и съща мрежа се налага да направите описаните по-долу действия.

Резюме на промените

В този пример променяме настройката на локалния интерфейс на LINKSYS маршрутизатора така, че да бъде част от мрежата 192.168.2.ХХХ, но няма пречка да използвате и други настройки - например 192.168.3.ХХХ, или 192.168.4.ХХХ

Съответно, всички машини ползващи маршрутизатора трябва също да са с адреси от мрежата 192.168.2.ХХХ - това може да стане посредством DHCP сървъра на LINKSYS устройството (което е за предпочитане) или ръчно за всеки от компютрите.

Забележка:
Използваните в упътването илюстрации са от интерфейса за настройка на Linksys WRT54G.

Последователност на промените

За да конфигурирате Вашия LINKSYS Интернет маршрутизатор, следвайте тези стъпки:

  1. Изключете мрежовия кабел свързващ ADSL устройството с мрежовата карта на компютъра Ви или с мрежовия комутатор (switch), ако използвате такъв.
  2. Свържете LINKSYS маршрутизатора към електрозахранването а след това и с мрежовата карта на компютъра (или към комутатора, ако използвате такъв) посредством предоставения мрежов кабел и един от 4-те локални мрежови порта на устройството.
  3. Стартирайте Вашия Интернет браузър и отворете страницата на адрес 192.168.1.1 (това е IP адреса по подразбиране на маршрутизаторите LINKSYS - за да имате достъп до него, IP адреса на мрежовата карта на компютъра който използвате, трябва също да е от мрежата 192.168.1.ХХХ - поне докато промените настройките на маршрутизатора).Въведете потребителското име и парола за достъп до маршрутизатора (ще ги намерите в упътването от производителя включено в пакета. По подразбиране потребителското име е празно, а паролата е admin). Ще видите страницата за настройки.
  4. От падащия списък Internet Connection Type изберете Automatic Configuration - DHCP (настройката е активна по подразбиране - фиг. 1). В полето Local IP Address (фиг. 2) променете адреса по подразбиране от 192.168.1.1 на 192.168.2.1 и натиснете бутона Save Settings в долната част на екрана. По този начин променяте фабричната настройка на ЛОКАЛНИЯ (LAN) мрежов интерфейс на LINKSYS устройството и го инструктирате да стане част от мрежата 192.168.2.ХХХ
  5. Свържете мрежовия кабел на ADSL устройството с WAN порта на LINKSYS маршрутизатора и насочете браузъра към адрес 192.168.2.1 (за тази цел IP адреса на мрежовата карта на компютъра от който ползвате браузъра, вече трябва да е от мрежата 192.168.2.ХХХ, както и всички останали компютри свързани към LINKSYS маршрутизатора)

  6. Препоръчваме Ви да активирате DHCP сървъра на LINKSYS маршрутизатора (фиг. 3). По този начин всички клиенти в локалната мрежа (вкл. и безжичните), ще бъдат конфигурирани автоматично с коректните настройки за IP адреси, DNS сървъри и шлюз (gateway).


При така направените настройки, при определени обстоятелства, е възможно да има проблем с отварянето на сайтове в Интернет, поради проблеми със сървърите за имена (DNS).

В момента, БТК използва за DNS услуги сървъри с IP адреси: 212.39.90.42 и 212.39.90.43
Въведете ръчно тези 2 IP адреса в полетата за DNS сървъри на локалния интерфейс на Linksys маршрутизатора (фиг. 4). По този начин, DHCP сървърът ще инструктира всички компютри от локалната мрежа да използват посочените 2 адреса за DNS услуги.


ФИГ. 1 - избор на тип на конекцията
ФИГ. 2 - локален IP адрес
ФИГ. 3 - активиране на DHCP сървъра
ФИГ. 4 - ръчно задаване на DNS сървъритеЗабележка:

Описаните по-горе действия се отнасят за всички Интернет маршрутизатори на LINKSYS налични на пазара към 06.2007 г.

"Комел Софт Мултимедия" ЕООД, в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите на компанията LINKSYS, не носи отговорност за никакви евентуални проблеми произтекли от действията описани в настоящото упътване.

Уведомяваме Ви, че всички описани в това упътване действия НЕ НАРУШАВАТ по никакъв начин условията за гаранционно обслужване на закупеното от Вас LINKSYS устройство.


Телефони за справка:

"КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ" ЕООД:

02 / 816-49-10; 816-49-15

БТК ADSL Help Desk: 0700 17-111

Лични инструменти